Prace nad budżetem Lublina na 2023 rok

Dlaczego 2023 rok będzie tak bardzo trudny dla Lublina

Wszyscy jesteśmy świadomi jak bardzo trudno jest zarządzać budżetem domowym. Planować zakupy, może jakiś remont, czy wymarzone wakacje.

Miasto jest jak nasz dom, ma tylko więcej pomieszczeń i mieszkańców. Tym samym przygotowanie budżetu i zarządzanie nim jest dużo trudniejsze. Dlatego na Prezydencie Miasta i Miejskich Radnych spoczywa wielka odpowiedzialność za opracowanie i późniejsze realizowanie założeń budżetowych. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta poza sprawami bieżącymi omawialiśmy również założenia przyszłorocznego budżetu.